Uredjaji za armaturu
Uredjaji za rezanje i savijanje
Tehničke specifikacije
ModelPogonSnagaPromjer rezanjaTežina
RCP 12Elektro-hidraulički1,1 kW12 mm6,7 kg
RCP 16Elektro-hidraulički1,1 kW16 mm9,1 kg
RCP 20Elektro-hidraulički1,4 kW20 mm13,7 kg
RCP 25Elektro-hidraulički1,4 kW25 mm13,9 kg
RCP 32Elektro-hidraulički1,4 kW32 mm27,0 kg
Vezač armature
Tehničke specifikacije
ModelBrzina vezivanjaSpojnica u setuPakovanja spojnicaTežina
DF 16cca 1000 čvor/h77Karton: 7.700 Paleta: 138.6002,2 kg