Servis

U sklopu Savić Investgradnja d.o.o. imamo sopstveni servis sa dobro snabdjevenim magacinom rezervnih dijelova, gdje vršimo usluge servisiranja i održava mašina, kao i prodaju svih originalnih rezervnih dijelova.

Osoblje (obučeno kod proizvođača kao i u preduzeću Savić Investgradnja d.o.o. gde se redovno organizuju kursevi), uz savremene specijalne alate i servisna vozila, može po zahtjevu korisnika da interveniše u roku od 24 h.

  • Copyright © Savić Investgradnja. Sva prava zadržana.